Om du ønsker mer hjelp til sinnemestring har ansatte i familievernet i Norge fått opplæring i «foreldreveileder i sinnemestring» som blir presentert i E-boken. Familievernkontorene tilbyr gratis samtaler til foreldre, og kan kontaktes direkte uten henvisning. 

Alternativ til vold (ATV) sin nettside, atv-stiftelsen.no, gir en oversikt over hvor det er opprettet ATV kontor som tilbyr behandling i Norge. 

Brøset kompetansesenter sin nettside, sinnemestring.no, gir en oversikt over hvor du kan få gruppebehandling i Norge. 

Dinutvei.no er en nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Portalen driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Tilknytningspsykologene.no viser til nyttig litteratur for foreldre som ønsker å bedre samspillet med barna. 

 

Her finner du ditt nærmeste Familievernkontor:

 

Biskopshavn Familievernkontor

Telefon: 552 51 150
Postadresse: Skuldveien 2, 5043 Bergen
Besøksadresse: Skuldveien 2, 5043 Bergen
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bjørgvin familierådgivningskontor

Telefon: 553 10 542
Postadresse: Slottsgaten 3, 5003 Bergen
Besøksadresse: Slottsgaten 3, 5003 Bergen
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bodø Familievernkontor

Telefon: 466 15 670
Postboks 1052, 8001 Bodø
Besøksadresse: Storgata 4A, 8006 Bodø
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familiekontora i Sunnfjord og Sogn, avdeling Førde

Telefon: 466 19 280
Postadresse: Storehagen 1B, 6800 Førde
Besøksadresse: Storehagen 1B, 6800 Førde
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familiekontora i Sunnfjord og Sogn, avdeling Sogndal

Telefon: 466 19 280
Postadresse: Parkvegen 5, 6856 Sogndal
Besøksadresse: Parkvegen 5, 6856 Sogndal
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familiekontoret Aust-Agder

Telefon: 370 05 780
Postadresse: Friholmsgaten 2-4, 4836 Arendal
Besøksadresse: Friholmsgaten 2-4, 4836 Arendal
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familiekontoret i Nordfjord

Telefon: 578 64 990
Postadresse: Lotevegen 23, 6770 Nordfjordeid
Besøksadresse: Lotevegen 23, 6770 Nordfjordeid
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familiekontoret i Vest-Agder, avd. Farsund

Telefon: 383 95 880
Postadresse: Boks 66, 4552 Farsund
Besøksadresse: Torvgt. 1, 4552 Farsund
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familiekontoret i Vest-Agder, avd. Kristiansand

Telefon: 383 95 880
Postadresse: Markensgt. 35, 4612 Kristiansand
Besøksadresse: Markensgt. 35, 4612 Kristiansand
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familiekontoret Øvre Telemark

Telefon: 350 68 850
Postadresse: Brøløsvegen 51, 3840 Seljord
Besøksadresse: Brøløsvegen 51, 3840 Seljord
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontorene Drammen-Kongsberg

Telefon: 466 17 710
Postadresse: Grønland 68, 3045 Drammen
Besøksadresse: Dyrmyrgata 47, 3611 Kongsberg
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Asker og Bærum

Telefon: 466 16 150
Postadresse: Postboks 178, 1300 Sandvika
Besøksadresse: Løkketangen 10A, 3. Etg, 1337 Sandvika
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Christiania Torv

Telefon: 232 83 940
Postadresse: Akersgata 2, 0158 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 2, 0158 Oslo
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Enerhaugen

Telefon: 466 17 010
Postadresse: Smedgata 49, 0651 Oslo
Besøksadresse: Smedgata 49, Tøyen 0651 Oslo
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Hallingdal

Telefon: 321 23 344
Postadresse: Postboks 119, 3571 Ål
Besøksadresse: Torget 5, 3571 Ål
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Haugalandet

Telefon: 527 00 820
Postadresse: Haraldsgata 90, 5528 Haugesund
Besøksadresse: Haraldsgata 90, 5528 Haugesund
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Homansbyen

Telefon: 466 16 660
Postadresse: Oscars gate 20, 0352 Oslo
Besøksadresse: Oscars gate 20, 0352 Oslo
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret i Follo

Telefon: 649 14 660
Postadresse: Idrettsveien 7, 1400 Ski
Besøksadresse: Idrettsveien 7, 1400 Ski
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret i Mo i Rana

Telefon: 751 34 880
Postadresse: Jernbanegata 4, 8622 Mo i Rana
Besøksadresse: Jernbanegata 4, 8622 Mo i Rana
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret i Mosjøen

Telefon: 751 14 180
Postadresse: Postboks 42, 8651 Mosjøen
Besøksadresse: Torolfs gate 3, 8656 Mosjøen
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret i Søndre Vestfold

Telefon: 334 82 250
Postadresse: Søebergsgate 4, 3211 Sandefjord
Besøksadresse: Søebergsgate 4, 3211 Sandefjord
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret i Sør-Rogaland, avdeling Stavanger

Telefon: 515 38 150
Postadresse: Klubbgata 5, 4013 Stavanger
Besøksadresse: Klubbgata 5, 4013 Stavanger
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret i Sør-Rogaland, avdeling Bryne

Telefon: 515 38 150
Postadresse: Postboks 45, 4349 Bryne
Besøksadresse: Hetlandsgata 9, 4349 Bryne
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret i Sør-Trøndelag

Telefon: 739 90 500
Postadresse: Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim
Besøksadresse: Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret i Vestfold

Telefon: 466 18 180
Postadresse: Kjelleveien 21, 3125 Tønsberg
Besøksadresse: Kjelleveien 21, 3125 Tønsberg
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret i Øst-Finnmark

Telefon: 789 95 770
Postadresse: Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes
Besøksadresse: Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Innlandet, avdeling Gjøvik

Telefon: 466 17 150
Postadresse: Strandgata 17A, 2815 Gjøvik
Besøksadresse: Strandgata 17A, 2815 Gjøvik
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Innlandet Lillehammer

Telefon: 466 17 150
Postadresse: Nymosvingen 6, 2609 Lillehammer
Besøksadresse: Nymosvingen 6, 2609 Lillehammer
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Kristiansund

Telefon: 466 17 480
Postadresse: Postboks 853, 6501 Kristiansund
Besøksadresse: Kongens plass 5, 6509 Kristiansund
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Levanger

Telefon: 466 17 680
Postadresse: Jernbanegata 11-13, 7600 Levanger
Besøksadresse: Jernbanegata 11-13, 7600 Levanger
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Molde

Telefon: 466 17 490
Postadresse: Storgata 12-14, 6413 Molde
Besøksadresse: Storgata 12-14, 6413 Molde
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Namsos

Telefon: 466 17 690
Postadresse: Abel M. Meyers gate 10, 7800 Namsos
Besøksadresse: Abel M. Meyers gate 10, 7800 Namsos
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Otta

Telefon: 612 30 536
Postadresse: Storgata 21, 2670 Otta
Besøksadresse: Storgata 21, 2670 Otta
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Ringerike

Telefon: 321 23 344
Postadresse: Postboks 177, 3502 Hønefoss
Besøksadresse: Storgata 11, 3510 Hønefoss
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Romerike Kongsvinger

Telefon: 466 16 830
Postadresse: Torget 6, 2000 Lillestrøm
Besøksadresse: Torget 6, 2000 Lillestrøm
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Østfold

Telefon: 466 16 100
Postadresse: Glemmengata 55, 1608 Fredrikstad
Besøksadresse: Glemmengata 55, 1608 Fredrikstad
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret Ålesund

Telefon: 466 17 390
Postadresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund
Besøksadresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Finnsnes Familievernkontor

Telefon: 466 15 630
Postadresse: Postboks 298, 9305 Finnsnes
Besøksadresse: Strandveien 16, 9300 Finnsnes
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Grenland Familiekontor

Telefon: 355 05 870
Postadresse: Schweigaardsgt. 11, 3717 Skien
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 11, 3717 Skien
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Harstad og Narvik familievernkontor, avdeling Harstad

Telefon: 466 15 640
Postadresse: Postboks 710, 9487 Harstad
Besøksadresse: Sjøgata 3, 9405 Harstad
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Harstad og Narvik familievernkontor, avdeling Narvik

Telefon: 466 15 640
Postadresse: Postboks 710, 9487 Harstad
Besøksadresse: Fagernesveien 3, 8514 Narvik
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Indre finnmark Familievernkontor

Telefon: 466 15 610
Postadresse: Postboks 72, 9735 Karasjok
Besøksadresse: Fitnudatgeaidnu 45, 9730 Karasjok
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lofoten og Vesterålen Familievernkontor

Telefon: 466 15 660
Postadresse: Postboks 232, 8455 Stokmarknes
Besøksadresse: Markedsgata 20, 8450 Stokmarknes
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Odda Familievernkontor

Telefon: 466 19 150
Postadresse: Røldalsveien 2, 5750 Odda
Besøksadresse: Røldalsveien 2, 5750 Odda
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Familievernkontoret på Stord

Telefon: 466 19 160
Postadresse: Boks 70, 5401 Stord
Besøksadresse: Torget 10, inngang Jens Hystadvei, 5417 Lervik
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tromsø Familievernkontor

Telefon: 466 15 620
Postadresse: Postboks 1113, 9261 Tromsø
Besøksadresse: Vestregata 33, 9008 Tromsø
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.